Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) dự kiến kế hoạch lợi nhuận 2022 giảm gần 50%

Với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, I.P.A muốn huy động hơn 2.100 tỷ đồng cho mục tiêu tăng quy mô vốn hoạt động.