Cổ phiếu OGC của Tập đoàn Đại Dương chỉ giao dịch phiên chiều từ ngày 9/6

Nguyên nhân là bởi Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.