Novaland (NVL) được nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư của Mỹ

Khoản huy động 250 triệu USD sẽ được phân bổ cho việc gia tăng quỹ đất và phát triển các dự án hiện hữu của Novaland tại các vị trí chiến lược, tận dụng cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện ở miền Nam.