Sau đợt chào bán công khai cổ phiếu, tập đoàn PAN sở hữu 98,3% vốn tại Bibica

Ước tính, tập đoàn PAN đã bỏ ra 524,2 tỷ đồng để sở hữu 7,4 triệu cổ phiếu của Bibica.