Thêm ngân hàng giảm lợi nhuận trong quý IV/2020

Ngân hàng đặt kế hoạch 2021 ra sao? Ngân hàng