Xả trạm, dừng thu phí nếu không lắp đặt xong thu phí tự động sau 31/7

"Sau 31/7, trạm thu phí nào chưa hoàn thành thu phí không dừng sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu" Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.