Làm tròn trách nhiệm, lắng nghe và chủ động giải quyết kiến nghị của cử tri

Đó là những lời hứa mà các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã hứa với các cử tri tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV tại các đơn vị bầu cử số 2, số 5, số 6. Các Hội nghị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức ngày 10/5.