Tìm người đến các điểm liên quan ca nhiễm COVID-19 thứ 2 tại TP.Vinh

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An ra thông báo khẩn tìm những người từng đến các địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 thứ 2 tại TP.Vinh.