Hà Tĩnh: Phong tỏa 2 thôn có ca tái nhiễm Covid-19 trong đêm

2 thôn nơi ở của 2 ca tái nhiễm Covid-19 đã được phong tỏa bắt đầu từ đêm nay.