Người Đà Nẵng thực hiện đi chợ bằng "thẻ"

UBND TP. Đà Nẵng quyết định triển khai “thẻ đi chợ” trên toàn địa bàn thành phố từ 8/5.