Chuyện về loại nguyên liệu được coi là "linh hồn" của đặc sản Tây Nguyên

Cây cào là nguyên liệu cốt lõi được người dân bản địa ví như “linh hồn” tạo nên đặc sản nức tiếng của Tây Nguyên.