Chân dung ông Lê Minh Hoan - tân Bộ trưởng bộ NN&PTNT

Ông Lê Minh Hoan vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.