Nhật Bản sẽ cấp 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Nhật Bản sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước theo giấy phép của AstraZeneca cho Việt Nam và sẽ được chuyển tới Việt Nam trong ngày 16/6.