Sống ở tỉnh nào rẻ nhất Việt Nam?

Bên cạnh đó, thành phố được đánh giá là đắt đỏ nhất cả nước chính là Hà Nội.