Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được ủy ban Thường vụ Quốc hội để cử để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước vào thứ Hai tuần tới (5/4).