Tập thể UBND Tp.Hà Nội xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền

Sáng 16/6, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Tp.Hà Nội.