Gà hóa rồng, phượng trên mâm cúng giỗ Vua Mai Hắc Đế

Những cỗ gà thế bay tựa rồng, phượng được người dân ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tỉ mỉ uốn nắn, cung tiến trong ngày giỗ Vua Mai Hắc Đế.