Sao Việt: Hương Giang bất ngờ tiết lộ lý do từng không thích Bảo Thy

Sao Việt ngày 27/6: Hương Giang tiết lộ lý do từng không thích Bảo Thy; Đặng Thu Thảo đã tái xuất mạng xã hội…