Sau Hồ Văn Cường, danh ca Ngọc Sơn tiếp tục nhận thêm cháu nuôi

Lương Gia Huy cảm thấy may mắn khi cả 3 người con của anh đều được danh ca Ngọc Sơn nhận làm cháu nuôi.