FLC lại thay đổi đơn vị kiểm toán

22/09/2022 16:01

Tập đoàn FLC vừa ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt sau 2 tháng ký kết.

Ngày 21/9/, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty. Cụ thể, FLC đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY), UHY sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Theo đó, FLC đã thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 21/7/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Lý do là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.

Như vậy, sau 2 tháng, FLC lại tiếp tục thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Hồi tháng 7, FLC đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết giữa công ty và công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt và ký hợp đồng mới với Kiểm toán An Việt vì lý do ngày 30/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với công ty kiểm toán Đất Việt.

Ngày 9/9, cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC từ bị chuyển diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch. Lý do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đưa ra là: Tập đoàn FLC tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu FLC đã vào diện hạn chế giao dịch và chỉ được mua bán vào phiên chiều kể từ ngày 1/6/2022 do Tập đoàn FLC chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong công văn phúc đáp gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc công bố thông tin và giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch..

FLC kỳ vọng có thể phát hành và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 dự kiến trong tháng 9 năm nay và đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022. Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, đến nay là 22/9, Tập đoàn FLC vẫn chưa thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và vừa mới đổi đơn vị kiểm toán.

Năm 2019, báo cáo tài chính của FLC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Năm 2018, báo cáo tài chính năm của FLC được kiểm toán bởi AASCS nhưng báo cáo tài chính bán niên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Bạn đang đọc bài viết "FLC lại thay đổi đơn vị kiểm toán" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)