Hộ kinh doanh cần đáp ứng điều kiện nào để được hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ?

21/08/2021 16:04

Những hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, bị dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên từ ngày 1/5 - 31/12/2021 sẽ được hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh, theo phương thức chi trả 1 lần.

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn kể cả hộ kinh doanh lâu năm cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi phải thay đổi cách thức hoạt động liên tục để thích ứng với tình hình mùa dịch hoặc thậm chí phải tạm dừng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội.

Chia sẻ và thông cảm với những khó khăn của các hộ kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 triển khai gói 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Những hộ kinh doanh phải có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, bị dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên từ ngày 1/5 đến 31/12/2021 sẽ được nhận hỗ trợ. Những hộ kinh doanh phải có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, bị dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên từ ngày 1/5 đến 31/12/2021 sẽ được nhận hỗ trợ.

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23 quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó có đối tượng là hộ kinh doanh. Theo đó, điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ đã được quy định rõ tại Điều 35 Quyết định số 23. Cụ thể, thứ nhất là có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Thứ 2 là phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5 đến 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh, theo phương thức chi trả 1 lần.

Để triển khai thực hiện, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định 23, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, điều kiện để hộ kinh doanh được hỗ trợ gồm: Hộ kinh doanh có đăng ký thuế là những hộ kinh doanh đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế; “Hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19” là các hộ kinh doanh mà cơ quan Thuế đang thực hiện quản lý thuế, đang kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, các hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện như trên sẽ không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ.

Bạn đang đọc bài viết "Hộ kinh doanh cần đáp ứng điều kiện nào để được hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ?" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)