Louis Capital (TGG) đổi tên thành The Golden Group, muốn chuyển hướng sang lĩnh vực dược phẩm

24/03/2023 12:01

Trước khi có tham vọng lấn sân sang ngành dược, Louis Capital hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, nông sản.

Công ty cổ phần Louis Capital (mã CK: TGG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2.

Một nội dung đáng chú ý được thông qua ở đại hội lần này là việc đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Louis Capital thành Công ty cổ phần The Golden Group. Theo tài liệu trình đại hội trước đó, Công ty dự kiến đổi tên thành Công ty cổ phần TGG.

Nếu tên mới của công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác cho phù hợp.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến trại lợn Hoà Bình, thay đổi định hướng phát triển công ty sang ngành dược là ngành cốt lõi, tiếp tục thực hiện hoạt động M&A những công ty trong lĩnh vực dược phẩm hoặc các công ty có tiềm năng. 

Trước khi có tham vọng lấn sân sang ngành dược, Louis Capital hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, nông sản.

Về nhân sự, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 bao gồm: Ông Nguyễn Mai Long (thành viên Hội đồng quản trị); ông Trịnh Văn Bảo (thành viên Hội đồng quản trị); ông Ngô Thục Vũ (thành viên Hội đồng quản trị); ông Cao Bá Trung (thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

Đồng thời, đại hội đã bầu thay thế 4 nhân sự vào Hội đồng quản trị gồm ông Võ Kim Nguyên, ông Lý Thanh Nhã, ông Nguyễn Thomas Thanh và ông Ngô Quang Tuấn

Về Ban Kiểm soát, Công ty đã miễn nhiệm thành viên nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương. Thay vào đó, 3 nhân sự khác được bầu vào là ông Cao Việt Bách, ông Nguyễn Kiên Giang và ông Đỗ Mạnh Hùng.

Bạn đang đọc bài viết "Louis Capital (TGG) đổi tên thành The Golden Group, muốn chuyển hướng sang lĩnh vực dược phẩm" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)