Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND

21/03/2023 16:01

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng CAND là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và của nhân dân.

Ngày 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công an tỉnh thành phố và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Sự kiện - Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 90 và quán triệt Nghị quyết số 16 tại hội nghị.

Sự kiện - Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị tại hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 12, các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đã xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết được Đảng ủy Công an Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương chủ động triển khai khoa học, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương.

Nhiều cấp ủy đã chủ động đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt. Thông qua học tập, quán triệt đã giúp cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động, nhất là đối với cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ đối với việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng uỷ CATW, của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân.

Sự kiện - Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND (Hình 3).

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh đó, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12, Quyết định số 90; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, quan tâm phối hợp, bố trí đủ nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 2025, năm 2030 của Nghị quyết số 12.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu Đảng ủy CATW, Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tích cực vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, địa phương; tăng cường niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các mục tiêu phát triển đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy CATW sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư để cụ thể hóa trong triển khai thực hiện thời gian tới.

Sự kiện - Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND (Hình 4).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp, tiếp tục tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đề ra, đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc; xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, chức trách, nhiệm vụ quy định tại Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong CAND.

Đảng ủy CATW và các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12 đến các tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ chiến sĩ.

Thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, biện pháp xây dựng lực lượng CAND, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác; hỗ trợ ngân sách, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo khác, phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

Sự kiện - Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND (Hình 5).

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Bạn đang đọc bài viết "Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)