Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi đi ngang so với cùng kỳ, giá cổ phiếu vẫn duy trì quanh vùng đỉnh

Quý 1 năm tài chính 2021-2022 doanh nghiệp này lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng.

CTCP Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) công bố báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2021-2022 (năm tài chính của công ty bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau). Nông sản thực phẩm Yên Bái được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất có cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán.

Doanh thu quý đầu năm tài chính đạt hơn 165 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn chủ 5,7% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, nếu xét theo khu vực, hơn nửa doanh thu đến từ bán hàng nội địa, còn lại 81 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng xuất khẩu. Xét so với cùng kỳ, doanh thu bán hàng xuất khẩu đã tăng mạnh gấp 3,5 lần cùng kỳ trong khi doanh thu nội địa giảm.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi đi ngang so với cùng kỳ, giá cổ phiếu vẫn duy trì quanh vùng đỉnh - Ảnh 1.

Nếu xét về tỷ trọng theo từng mặt hàng, doanh thu bán giấy vàng mã đạt 33,3 tỷ đồng, đóng góp khoảng 20% vào tổng doanh thu. Mặt hàng giấy đế cũng mang về khoảng 33 tỷ đồng doanh thu. Mảng tinh bột sắn mang về 98 tỷ đồng doanh thu trong quý 1, đóng góp trên 59% tổng doanh thu cả quý.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi đi ngang so với cùng kỳ, giá cổ phiếu vẫn duy trì quanh vùng đỉnh - Ảnh 2.

Xét về lợi nhuận, mảng bán giấy đế dù chỉ đóng góp 20% tổng doanh thu, nhưng mang về gần 10 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp đến 44,4%. Mảng tinh bột sắn cũng mang về hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận gộp, trong khi vàng mã đóng góp gần 1,5 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận gộp cả quý.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 1 Nông sản Thực phẩm Yên Bái lãi sau thuế 16,9 tỷ đồng, xem như xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước đó. EPS đạt 3.229 đồng.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi đi ngang so với cùng kỳ, giá cổ phiếu vẫn duy trì quanh vùng đỉnh - Ảnh 3.

Kinh doanh với lợi nhuận đều đặn hàng quý. Giá cổ phiếu CAP cũng vẫn duy trì ở vùng rất cao, quanh vùng đỉnh. Hiện CAP đang giao dịch quanh mức 85.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi đi ngang so với cùng kỳ, giá cổ phiếu vẫn duy trì quanh vùng đỉnh - Ảnh 4.
https://cafef.vn/doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-ma-duy-nhat-tren-san-bao-lai-di-ngang-so-voi-cung-ky-gia-co-phieu-van-duy-tri-quanh-vung-dinh-20220120151928953.chn

Mai Nguyễn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-ma-duy-nhat-tren-san-bao-lai-di-ngang-so-voi-cung-ky-gia-co-phieu-van-duy-tri-quanh-vung-dinh-a102540.html