Cà Mau: Rà soát, điều chỉnh tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ

Ngày 2/8, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký Công văn về việc rà soát, điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát lại các quy định của Bộ, ngành Trung ương quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

Đồng thời, khẩn trương rà soát lại đề án vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; xác định từng chức danh, nhiệm vụ thực hiện, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đảm bảo phù hợp, hiệu quả theo quy định của Bộ, ngành Trung ương.

“Trường hợp, các chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được Bộ, ngành Trung ương quy định, thì áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh tương đương có vị trí, tính chất tương đồng để tổ chức, thực hiện”, công văn nêu rõ.

Cụ thể như Thông tư 01/2019/TT-BTTTT ngày 5/3/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương phải có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3;...

Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không quy định trình độ ngoại ngữ đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương.

Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 3/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở phải biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên;…

Về thành phần, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu phải căn cứ theo hướng dẫn số 113/HD-SNV ngày 22/3/2022 của Sở Nội vụ. 

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh còn giao Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quy định thời gian hoàn thiện việc xây dựng điều chỉnh đề án vị trí việc làm gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 10/8/2022.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/ca-mau-ra-soat-dieu-chinh-tieu-chuan-bo-nhiem-can-bo-a114488.html