Khánh Hòa sẽ xây dựng trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ du khách

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch.

Theo đó, việc xây dựng Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch nhằm tập trung hỗ trợ thông tin điểm đến cho du khách, cho phép kết nối thông tin các hệ thống thông tin khác và mạng xã hội để hỗ trợ du khách.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tiếp nhận, điều hành và xử lý các tình huống khẩn cấp hỗ trợ du khách hướng đến môi trường du lịch thông minh hơn, an toàn hơn cho du khách. Giám sát bảo đảm an ninh, an toàn trong du lịch cho các du khách.

Về quy mô, ngoài việc mua sắm các trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực của Phòng Hỗ trợ khách du lịch – Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch (bao gồm các trạm đầu mối tiếp nhận thông tin hỗ trợ khách du lịch, tổng đài đường dây nóng thuộc phạm vi quản lý), dự án còn xây dựng phần mềm “Hệ thống quản lý thông tin du lịch” và đào tạo, hướng dẫn phần mềm này tại Sở Du lịch.

Sự kiện - Khánh Hòa sẽ xây dựng trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ du khách

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Bà Ponagar, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Địa điểm đầu tư tại số 61 Yersin, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và một số trạm thông tin hỗ trợ khách du lịch thuộc Sở Du lịch. Tổng mức đầu tư là hơn 4,757 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ 2022 – 2024.

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Đồng thời, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Châu Tường

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/khanh-hoa-se-xay-dung-trung-tam-dieu-hanh-thong-tin-ho-tro-du-khach-a114506.html