Xây dựng Hòa Bình chốt quyền chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10%

Doanh nghiệp sẽ chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3% và cổ phiếu 7%.

Xây dựng Hòa Bình ( HoSE: HBC ) công bố ngày 25/8 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 10%, bao gồm 3% tiền mặt và 7% cổ phiếu.

Với cổ tức tiền mặt, doanh nghiệp dự kiến thanh toán ngày 30/9, số tiền chi ra vào khoảng 74 tỷ đồng. Đồng thời, công ty sẽ phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.456 tỷ đồng lên 2.628 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2021 của Xây dựng Hòa Bình được cổ đông thông qua là 10%. Phương án này dựa trên kết quả kinh doanh gồm doanh thu 11.355 tỷ đồng, tương đương 2020; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 103 tỷ đòng, tăng 19,3%.

Năm 2022, công ty xây dựng lên kế hoạch doanh thu 17.500 tỷ đồng, tăng 54%; lãi sau thuế 350 tỷ đồng, tăng 261% so với thực hiện năm trước. Cổ tức tỷ lệ 5%, hình thức có thể cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Nửa đầu năm, công ty báo cáo doanh thu tăng 30% lên 7.066 tỷ đồng, lãi ròng giảm 10% xuống 61 tỷ đồng. Nguyên nhân là do biên lợi nhuận gộp giảm trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý cùng tăng cao.

Tại thời điểm cuối quý II, Hòa Bình có 872 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, 97 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 347 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

Cổ phiếu HBC chốt phiên 11/8 ở mức giá 21.450 đồng/cp, phục hồi 39% kể từ 20/6 song vẫn giảm 26% tính từ tháng 4.

Xây dựng Hòa Bình chốt quyền chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Nguồn: TradingView

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/xay-dung-hoa-binh-chot-quyen-chia-co-tuc-nam-2021-ty-le-10-a114936.html