Cổ phiếu FLC giảm sàn ngay sau thông tin có thể đình chỉ giao dịch

Theo quy định hiện hành, HoSE sẽ thực hiện xử lý nâng lên diện đình chỉ giao dịch nếu FLC tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa gửi thông báo đến Công ty Cổ phần tập đoàn FLC (MCK: FLC) về việc xem xét khả năng đình chỉ giao dịch cổ phiếu của công ty này.

Theo đó sau quá trình giám sát hoạt động, HoSE nhận thấy đến ngày 15/8/2022 FLC chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021). Hơn nữa, FLC cũng chưa công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021, đồng thời chưa chọn được đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Vậy nên, căn cứ quy định hiện hành, HoSE sẽ thực hiện xử lý nâng lên diện đình chỉ giao dịch nếu công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

Trước đó, ngày 25/05, HoSE đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 01/06/2022. Lý do là bởi công ty chậm nộp BCTC năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thồi gian quy định.

Cùng ngày, HoSE cũng thông báo về khả năng đình chỉ giao dịch Cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông dược HAI, một công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, với lý do tương tự.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 17/8, ngay sau thông báo từ HoSE, cổ phiếu FLC giảm sàn về mức giá 5.320 đồng/cp, trắng bên mua. Cổ phiếu HAI cũng giảm sàn về còn 2.440 đồng/cp.

Gần đây nhất, vào ngày 5/8, HoSE cũng có quyết định đình chỉ giao dịch của một cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC, đó là cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros từ ngày 12/8/2022.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/co-phieu-flc-giam-san-ngay-sau-thong-tin-co-the-dinh-chi-giao-dich-a115183.html