Lại thêm chứng khoán liên quan Trịnh Văn Quyết bị loại khỏi rổ chỉ số

Mã chứng khoán, có liên quan đến cựu Chủ tịch FLC, vừa bị loại khỏi rổ chỉ số VNX Allshare thuộc Bộ chỉ số VNX-Index.

Chiều tối 21/9, Sở Giao dịch 

Chứng khoán BOS bị loại rổ chỉ số do cổ phiếu bị chuyển sang diện kiểm soát. Ảnh: ART.

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi mã này lần lượt không được phép giao dịch ký quỹ, chuyển sang diện cảnh báo. Cụ thể, ngày 30/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo bổ sung ART vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ. Lý do vẫn là công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc (tính từ ngày hết hạn công bố thông tin).

Và đến 13/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục có quyết định đưa chứng khoán của Chứng khoán BOS vào diện kiểm soát.

Ngay 21/9, phía Chứng khoán BOS đã có giải trình. Công ty cho biết đã hoàn thiện dự thảo báo cáo tài chính bán niên 2022 và đã rất cố gắng tìm kiếm đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo. Tuy nhiên, đến nay, chưa có đơn vị kiểm toán nào chấp nhận kiểm toán báo cáo cho công ty. Vì vậy, Chứng khoán BOS chưa thể phát hành báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét đúng hạn quy định.

Lại thêm chứng khoán liên quan Trịnh Văn Quyết bị loại khỏi rổ chỉ số - Ảnh 2.

Ngày 16/8, ông Lê Bá Phương được bầu làm Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: ART.

"Hội đồng quản trị công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm đơn vị kiểm toán phù hợp", văn bản giải trình, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS Lê Bá Phương ký, có đoạn.

Tuần trước, một chứng khoán "họ FLC" bị loại khỏi rổ chỉ số

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB) cũng bị loại khỏi một số bộ chỉ số chứng khoán do các lý do tương tự ART. Nguyên nhân của việc này là do “cổ phiếu GAB bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Quyết định số 664/QĐ-SGDHCM ngày 15/9 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM”.

Sau khi có quyết định chuyển sang diện kiểm soát, GAB đã có giải trình, cho biết đã và đang nỗ lực hết sức tìm kiếm và thuyết phục các đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022. Các đơn vị kiểm toán vẫn e dè và từ chối hợp tác với GAB mặc dù vông ty khẳng định và cam kết cổ đông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành, chỉ đạo hoạt động quản trị của công ty; GAB cũng không tham gia kinh doanh, đầu tư chứng khoán mà hiện cơ quan chức năng đang điều tra.

Lại thêm chứng khoán liên quan Trịnh Văn Quyết bị loại khỏi rổ chỉ số - Ảnh 3.

GAB cũng đã bị loại khỏi một số bộ chỉ số vì lý do chậm công bố và nộp báo cáo tài chính bán niên 2022.

Về hướng khắc phục, GAB cho biết trên cơ sở đảm bảo tuân thủ về lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện BCTC soát xét bán niên 2022. Nếu phát hành được BCTC soát xét bán niên 2022, Công ty sẽ thực hiện các công tác quản trị và báo cáo trong năm 2022, khắc phục triệt để tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Hai mã khác bị loại khỏi rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index trong thông báo này, cùng với ART, là KLF và KTT. KLF là mã chứng khoán của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (sàn Hà Nội). Còn KTT là mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (cũng sàn Hà Nội).

Cả hai đều bị chuyển sang diện kiểm soát theo quyết định ngày 21/9 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

KLF và KTT rơi vào tình trạng này đều do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 30 ngày theo quy định. Cả hai đơn vị đều phải công bố thông tin, giải trình và đưa ra biện pháp khắc phục.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/lai-them-chung-khoan-lien-quan-trinh-van-quyet-bi-loai-khoi-ro-chi-so-a117098.html