Pin ắc quy Miền Nam (PAC) bị xử phạt và truy thu thuế gần 3,4 tỷ đồng

Pinaco phải giảm khấu trừ thuế số tiền hơn 9 tỷ đồng, đồng thời phải nộp cho Cục thuế TP. HCM gần 3,4 tỷ đồng tổng số tiền bị phạt và truy thu thuế.

Theo thông báo mới đây của Cục thuế TP. HCM, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, mã CK: PAC) đã có hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế đã nộp nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp năm 2020 vi phạm quy định Luật Quản lý thuế năm 2019.

Ngoài ra, Pinaco cũng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2016, 2018, 2019 và 2020 theo quy định.

Hơn nữa, Pinaco cũng có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy, công ty bị phạt hơn 360 triệu đồng. Cụ thể, phạt về hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu nhưng không dẫn đến thiếu số Thuế giá trị gia tăng phải nộp 6,5 triệu đồng và phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền Thuế TNDN phải nộp gần 354 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, PAC bị truy thu số tiền thuế gần 2,2 tỷ đồng và số tiền chậm nộp tiền thuế gần 865 triệu đồng.

Mặt khác, cơ quan thuế đề nghị Pinaco khai điều chỉnh số tiền thuế giảm khấu trừ hơn 9 tỷ đồng vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định này.

Như vậy, Pinaco phải giảm khấu trừ thuế số tiền hơn 9 tỷ đồng đồng thời phải nộp cho Cục thuế TP. HCM gần 3,4 tỷ đồng số tiền bị phạt và truy thu thuế.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của PAC đạt hơn 96 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 23/9, Pinaco có giá trị vốn hoá khoảng 1.568 tỷ đồng. 3 cổ đông lớn của công ty gồm Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ 51,43%, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 14,05%, Công ty TNHH Furukawa Battery nắm giữ 10,54%.

Theo tìm hiểu, trong số các cổ đông lớn của công ty, Công ty TNHH Furukawa Battery là một trong những doanh nghiệp sản xuất ắc quy lớn nhất tại Nhật Bản sở hữu công nghệ sản xuất ắc quy tiên tiến.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/pin-ac-quy-mien-nam-pac-bi-xu-phat-va-truy-thu-thue-gan-34-ty-dong-a117124.html