Lâm Đồng: Kỷ luật Bí thư Thành ủy Tp.Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thi hành kỷ luật, hình thức khiển trách đối với ông Trần Duy Hùng, Bí thư Thành ủy Tp. Đà Lạt và ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Tp. Bảo Lộc. 

Ngày 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành kỳ họp thứ 10. Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Bí thư Thành ủy Tp.Đà Lạt Trần Duy Hùng và Bí thư Thành ủy Tp.Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu.

Sự kiện - Lâm Đồng: Kỷ luật Bí thư Thành ủy Tp.Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Tp.Đà Lạt.

Cụ thể, ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Tp.Đà Lạt đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu Đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ Tp.Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Triệu -  Bí thư Thành ủy Tp.Bảo Lộc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục gia đình dẫn đến để con ruột phạm tội, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu Đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ Tp.Bảo Lộc.

Sự kiện - Lâm Đồng: Kỷ luật Bí thư Thành ủy Tp.Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành uỷ Tp.Bảo Lộc.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Duy Hùng và ông Nguyễn Văn Triệu.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/lam-dong-ky-luat-bi-thu-thanh-uy-tpda-lat-va-bi-thu-thanh-uy-bao-loc-a117591.html