Thép Tiến Lên (TLH) sắp phát hành hơn 10,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TLH là 10%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 102,1 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã CK: TLH) mới công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, TLH dự kiến phát hành hơn 10,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 102,1 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng kiểm toán của Công ty là vào khoảng 189 tỷ đồng. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến trong 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng gần đây, doanh thu thuần của Thép Tiến Lên đạt 1.159 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh 47% lên 1.102 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của công ty sụt giảm 64,5%, còn 57 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính cũng giảm gần một nửa còn 4,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng vọt 72% lên 31 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp còn 6,79 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TLH đạt 3.662 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 121,78 tỷ đồng, giảm 70%; trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 120,3 tỷ đồng.

Năm 2022, TLH đặt kế hoạch tổng doanh thu 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành 40,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của TLH là 4.685 tỷ đồng tăng thêm 490 tỷ so với đầu năm, trong đó có tới 3.386 tỷ đồng là hàng tồn kho - chủ yếu do lượng hàng hoá và nguyên vật liệu tăng cao. 

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/thep-tien-len-tlh-sap-phat-hanh-hon-102-trieu-co-phieu-de-tra-co-tuc-a121517.html