Vietcombank giảm 1% lãi suất cho khách hàng vay vốn

Chính sách giảm lãi suất không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá... và thời gian triển khai từ 01/11/2022 đến hết 31/12/2022.

Trong năm 2020 và 2021, để hỗ trợ và chia sẻ cùng khách hàng trước những khó khăn của dịch Covid-19, Vietcombank đã đi đầu trong việc thực hiện các chính sách giảm lãi suất cho vay, miễn giảm phí dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân.

Năm 2022, thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển nền kinh tế, Vietcombank thông báo triển khai Chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Theo đó, Vietcombank quyết định giảm lãi suất tới 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu với thời gian triển khai từ 01/11/2022 đến hết 31/12/2022.

​Chính sách giảm lãi suất nói trên không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá...

Động thái giảm lãi suất cho vay lần này nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển nền kinh tế năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Trước đó, sau 2 đợt tăng lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại liên tục điều chỉnh tăng. Tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất huy động kỳ hạn dài hiện dao động quanh mức 9 - 10%/năm

Lãi suất cơ sở theo đó cũng được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lên trên 10%/năm. Lãi suất cơ sở là dấu mốc để ngân hàng tính lãi suất cho vay với công thức tính bằng lãi suất cơ sở cộng thêm biên độ nhất định.

 

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/vietcombank-giam-1-lai-suat-cho-khach-hang-vay-von-a121700.html