Hội thảo Góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại

Ngày 29/11, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại sẽ diễn ra tại Khách sạn Sen Việt (quận 3, Tp.HCM).

 Đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội thảo.  

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Hội Luật gia Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Hội Luật gia Việt Nam đã thành lập Ban Biên tập, ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thu thập tài liệu; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm.

Hội Luật gia Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số cơ quan hữu quan khác tiến hành xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Tại chương trình hội thảo lần này, Hội Luật gia Việt Nam sẽ trình bày dự thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại.

Đồng thời, hội thảo sẽ lắng nghe đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Sở Tư pháp Tp.HCM cùng các chuyên gia khác trình bày tham luận góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại...

Luật Trọng tài thương mại, được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực ngày 01/01/2011 (sau đây viết tắt là Luật TTTM), thay thế Pháp lệnh Trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UBTVQH11.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật TTTM, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài thương mại tới cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Luật TTTM đã quán triệt tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đó là “Khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó”.

Theo đó, Luật TTTM đã khắc phục được các bất cập của Pháp lệnh TTTM 2003, tiếp thu các tiêu chuẩn và thực tiễn pháp luật trọng tài quốc tế, thúc đẩy trọng tài trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả.

An Bình

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/hoi-thao-gop-y-du-thao-bao-cao-nghien-cuu-ra-soat-luat-trong-tai-thuong-mai-a121771.html