Cao su Phước Hòa (PHR) dự chi gần 540 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 40%

Ngày đăng ký cuối cùng là 19/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/12. Về thời gian thanh toán, Hội đồng quản trị sẽ giao Tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để chi trả đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Điều đó có nghĩa mỗi một cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 4.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 19/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/12. Về thời gian thanh toán, Hội đồng quản trị sẽ giao Tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để chi trả đúng quy định.

Với hơn 135 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Phước Hòa dự chi khoảng 540 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. 

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 522,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 140,45 tỷ đồng, giảm 17,6% so với quý III/2021. 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của PHR Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của PHR

Lợi nhuận gộp giảm 20%, tương ứng giảm gần 40 tỷ đồng về 160,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 61,4% về 26,8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng.

Công ty cho biết doanh thu tài chính bất ngờ giảm mạnh do trong quý III/2021, công ty ghi nhận được khoản tiền cổ tức 47,31 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 1.131 tỷ đồng, giảm 11% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 495,3 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, hàng tồn kho của công ty tăng 30 tỷ đồng so với đầu năm lên 366 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm.

Cuối quý III, Cao su Phước Hoà có tổng tài sản đạt 5.988 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 2.081 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 3.589 tỷ đồng, trong đó gồm 667 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/cao-su-phuoc-hoa-phr-du-chi-gan-540-ty-dong-tra-co-tuc-bang-tien-mat-ty-le-40-a122091.html