Công ty Đồng Tâm Group bị hủy tư cách đại chúng

Do số lượng cổ đông lớn nắm chi phối hơn 90% vốn nên Đồng Tâm Group đã bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) kể từ ngày 30/12/2022.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Đại hội đồng cổ đông Đồng Tâm Group cũng đã thông qua nghị quyết hủy đăng ký công ty đại chúng.

Tính đến ngày 31/3/2022, theo báo cáo thường niên năm 2021, công ty có vốn điều lệ gần 681 tỷ đồng, tương ứng với hơn 68 triệu cổ phiếu được nắm giữ bởi tổng cộng 1.077 cổ đông. Trong đó, 4 cổ đông lớn nắm giữ gần 50,6 triệu cổ phần, tương đương gần 74,5% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Sau đó, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 14/9/2022, công ty thông báo có thêm 3 cổ đồng lớn. Theo cơ cấu này, nhóm 7 cổ đông lớn của công ty nắm giữ hơn 90,4% số lượng cổ phần. Điều này dẫn đến việc không còn đáp ứng được một trong hai điều kiện trở thành công ty đại chúng là "có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ".

Đồng Tâm Group gắn liền với tên tuổi ông Võ Quốc Thắng. Hoạt động chính của Đồng Tâm Group là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; kinh doanh bất động sản, khai thác cảng biển, cho thuê đất trong khu công nghiệp.

Hiện, doanh nghiệp cho biết đang đầu tư vào 7 dự án trọng điểm. Trong đó, có 5 dự án tại tỉnh Long An gồm Khu trung tâm hành chính tỉnh Long An; Khu đô thị Đông Nam Á Long An; Khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An; Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An và Cảng Quốc tế Long An.

Báo cáo niên độ tài chính 2021 - 2022 (1/4/2021 - 31/3/2022), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.938 tỷ và 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 2,5% và 27% so với niên độ trước đó.

Quy mô tổng tài sản theo đó đã tăng lên gần 7.000 tỷ đồng. Phần lớn tài sản nằm ở khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.029 tỷ, hàng tồn kho là 1.513 tỷ, đầu tư chứng khoán 411 tỷ và tài sản dài hạn khác.

Với niên độ tài chính 2022 - 2023, Đồng Tâm Group đặt kế hoạch 2.300 tỷ đồng doanh thu và 225 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 18,7% và 103% so với thực hiện của niên độ trước. 

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/cong-ty-dong-tam-group-bi-huy-tu-cach-dai-chung-a127155.html