Coteccons (CTD) có lãi quý 4/2022, chỉ hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu năm 2022

Coteccons lãi ròng gần 19 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ hơn 63 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần ghi nhận đạt 6.230 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp rất mỏng chỉ ở mức 2,8% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng, vẫn khả quan hơn nhiều so với con số âm gần 3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Coteccons (CTD) có lãi quý 4/2022, chỉ hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu năm 2022 - Ảnh 1

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 17% xuống còn 70 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng gấp 6,3 lần lên hơn 59 tỷ do lãi vay cao cộng với khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 24 tỷ và khoản lỗ từ đầu tư chứng khoán gần 10 tỷ. Chi phí doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao gần 183 tỷ đồng khiến Coteccons lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 7 tỷ đồng trong quý 4.

Lợi nhuận khác dù giảm 17% so với cùng kỳ xuống mức 34 tỷ đồng nhưng vẫn là cứu cánh giúp doanh nghiệp thoát lỗ quý 4. Khoản mục này chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình.

Kết quả, Coteccons lãi ròng gần 19 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ hơn 63 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Coteccons (CTD) có lãi quý 4/2022, chỉ hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu năm 2022 - Ảnh 2

Luỹ kế năm 2022, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.537 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ nhờ vào khối lượng công việc bị dồn lại trong hai năm dịch bệnh. Doanh nghiệp xây dựng này lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm gần 54 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác (88 tỷ đồng), Coteccons vẫn lãi ròng gần 21 tỷ đồng, giảm gần 14% so với năm 2021 và là mức thấp nhất kể từ khi hoạt động.

Năm 2022, Coteccons lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 15.010 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận sau thuế thấp kỷ lục với chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng, giảm gần 17% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu và vừa đủ vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Coteccons (CTD) có lãi quý 4/2022, chỉ hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu năm 2022 - Ảnh 3

Quy mô tài sản cuối năm 2022 của Coteccons đạt 18.965 tỷ, tăng 26% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản phải thu ngắn hạn với 11.231 tỷ tại ngày 31/12/2022, chủ yếu từ khách hàng và đã phải trích lập dự phòng 1.049 tỷ.

Khoản dự phòng nợ xấu này chủ yếu đến từ Công ty TNHH Bất động sản Ngôi sao Việt - đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh và CTCP Đầu tư Minh Việt.

Coteccons (CTD) có lãi quý 4/2022, chỉ hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu năm 2022 - Ảnh 4

Nợ phải trả cuối quý IV là 10.224 tỷ, trong đó nợ vay của công ty là 1.077 với 547 tỷ vay ngắn hạn và 33 tỷ vay dài hạn từ ngân hàng. Còn lại là dư nợ trái phiếu. Trong năm qua, Coteccons thu 2.242 tỷ từ đi vay đồng thời trả nợ gốc 1.169 tỷ.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận 8.214 tỷ cuối kỳ, bao gồm 4.667 tỷ quỹ đầu tư phát triển, 336 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Coteccons đã ghi nhận dương trở lại trong quý IV/2022 với 364 tỷ song tính chung cả năm dòng tiền này vẫn âm 1.626 tỷ, trong khi năm 2021 dương 421 tỷ do tăng mạnh các khoản phải thu và tồn kho.

Bên cạnh khoản tiền gửi và đầu tư trái phiếu, Coteccons còn dành gần 249 tỷ tiền nhàn rỗi đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Trong đó 200 tỷ được phân bổ vào cổ phiếu gồm FPT (hơn 28 tỷ), MWG (gần 26 tỷ), còn lại không được thuyết minh chi tiết. Coteccons phải trích lập dự phòng gần 61 tỷ tại ngày 31/12/2022 cho khoản đầu tư trên.

Thời điểm 31/12/2022, Coteccons có khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn gần 2.100 tỷ đồng và khoản đầu tư trái phiếu gần 567 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Coteccons còn dành gần 249 tỷ tiền nhàn rỗi đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Coteccons (CTD) có lãi quý 4/2022, chỉ hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu năm 2022 - Ảnh 5

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/coteccons-ctd-co-lai-quy-42022-chi-hoan-thanh-97-ke-hoach-doanh-thu-nam-2022-a127288.html