Vinamilk (VNM) lãi ròng gần 8.600 tỷ đồng năm 2022, giảm 19%

Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, “đại gia” ngành sữa dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 38,5%, tương đương 3.850 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ đông Vinamilk vẫn còn một đợt nhận cổ tức năm 2022 nữa với tỷ lệ 9,5%.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã CK: VNM) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 15.069 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Ngược lại, giá vốn bán hàng tăng hơn 1,4% khiến lợi nhuận gộp giảm 13% so với cùng kỳ còn 5.846 tỷ đồng.

Trong quý IV, doanh thu tài chính của Vinamilk tăng 17% đạt 379 tỷ đồng, tăng 17% trong khi chi phí tài chính cũng tăng mạnh, gấp 2,3 lần cùng kỳ, lên 207 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm hơn 500 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 30 tỷ đồng. Kết quả, Vinamilk lãi ròng 1.869 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần đạt 59.956 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu trong nước vẫn chiếm đa số với 50.704 tỷ đồng, còn doanh thu nước ngoài là 9.252 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 8.578 tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ 2016.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Vinamilk đạt 48.843 tỷ đồng, giảm hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi giảm 16% còn 19.714 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn tăng từ 1.130 tỷ đồng lên 1.805 tỷ đồng.

Tương tự, nợ phải trả cũng giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 15.666 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm mạnh từ gần 9.400 tỷ đồng xuống hơn 4.800 tỷ đồng. Mặt khác, khoản phải trả ngắn hạn tăng từ 144 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là khoản cổ tức phải trả trị giá 2.926 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2022, Vinamilk đã chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán vào ngày 28/02/2023. Trước đó, vào tháng 8/2022, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 tỷ lệ 15%. Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, “đại gia” ngành sữa dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 38,5%, tương đương 3.850 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ đông công ty vẫn còn một đợt nhận cổ tức năm 2022 nữa với tỷ lệ 9,5%.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/vinamilk-vnm-lai-rong-gan-8600-ty-dong-nam-2022-giam-19-a127756.html