Clip: 14 thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Với 455/459 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vào sáng 8/4.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sự kiện - Clip: 14 thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/clip-14-thanh-vien-moi-cua-chinh-phu-ra-mat-quoc-hoi-a83461.html