Chân dung ông Hồ Đức Phớc - tân Bộ trưởng bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Tài chính theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp Luật trân trọng giới thiệu đến độc giả chân dung tân Bộ trưởng bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Sự kiện - Chân dung ông Hồ Đức Phớc -	tân Bộ trưởng bộ Tài chính

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/chan-dung-ong-ho-duc-phoc-tan-bo-truong-bo-tai-chinh-a83476.html