Sắp xuất hiện siêu Trăng đầu tiên trong năm 2021

Năm 2021 sẽ xuất hiện 3 lần siêu Trăng, 1 Trăng máu và 1 Trăng xanh. Ngày 27/4 tới đây, siêu Trăng đầu tiên trong năm sẽ xuất hiện vào lúc 10h33, theo giờ Việt Nam.

Sắp xuất hiện siêu Trăng đầu tiên trong năm 2021 - Ảnh 1.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/sap-xuat-hien-sieu-trang-dau-tien-trong-nam-2021-a83776.html