Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ

Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024...

Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương cử bổ sung 8 vị tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và bổ sung 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch…

Sự kiện - Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhân sự bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; Phạm Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức đã thảo luận và cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các cụ, các vị và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đã thống nhất cao với các tờ trình do Ban Thường trực trình bày.

Sự kiện - Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ (Hình 2).

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

“Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có ý kiến về công tác nhân sự và tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước”, đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin, đồng thời nhấn mạnh, trên cơ sở tờ trình của Ban Thường trực về công tác nhân sự, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất để trình ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thảo luận hiệp thương cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo sự phân công của Đảng, được sự tín nhiệm của Quốc hội, hiện nay đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Một số vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo quy định.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình của Ban Thường trực về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sự kiện - Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ (Hình 3).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tám đã giới thiệu để Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương cử bổ sung 8 vị tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bổ sung 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

100% các cụ, các vị, các đồng chí đã thống nhất cao cử bổ sung 8 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Danh sách 8 vị gồm: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng (2 đồng chí được Bộ Chính trị giới thiệu tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024); Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương.

Sự kiện - Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ (Hình 4).

Tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí trong Ban Thường trực tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cũng tại Hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí cũng đã thống nhất về việc cử bổ sung Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/dong-chi-do-van-chien-giu-chuc-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-a83783.html