Cục Hàng không yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để bùng dịch

Đây là nội dung được Cục Hàng không đưa ra trong văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Cục Hàng không vừa có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc, họp trực tuyến. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức họp tập trung, các cơ quan, đơn vị hạn chế thành phần tham dự và phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Cục đề nghị không tổ chức các chuyến công tác nếu không thật cần thiết. Nếu phải đi, đơn vị yêu cầu cần hạn chế số người và đi đúng thành phần, đồng thời thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. 

 

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bỏ trần giá vé máy bay

Nhà chức trách hàng không Việt Nam nhấn mạnh lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm các quy định về phóng, chống dịch bệnh.

Cục giao các Cảng vụ hàng không triển khai các nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài và các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/cuc-hang-khong-yeu-cau-lanh-dao-don-vi-phai-chiu-trach-nhiem-neu-de-bung-dich-a86574.html