SAM Holdings (SAM) chuyển nhượng 80% vốn công ty con Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam

22/03/2023 08:02

Sau khi chuyển nhượng, SAM sẽ là công ty mẹ của Nam Tây Nguyên do sở hữu gián tiếp qua Capella Quảng Nam. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings (mã Ck: SAM) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nam Tây Nguyên sang Công ty cổ phần Capella Quảng Nam.

Theo đó, SAM sẽ chuyển nhượng 20 triệu cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ tại Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam. Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/đơn vị. Giá chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn.

Sau khi chuyển nhượng, SAM sẽ là công ty mẹ của Nam Tây Nguyên do sở hữu gián tiếp qua Capella Quảng Nam. 

Tính đến cuối năm 2022, SAM có 7 công ty con và 6 công ty liên kết. Trong đó, SAM nắm giữ 93,93% vốn điều lệ tại Nam Tây Nguyên, nắm giữ 92,86% vốn tại Capella Quảng Nam với giá trị đầu tư lần lượt là 200 tỷ đồng, 650 tỷ đồng.

Hai công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 2.109 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 7,35 tỷ đồng, trong khi năm 2021 đạt gần 160 tỷ đồng. 

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 7.236 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.272 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.804 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản.

Tổng nợ vay của SAM cuối năm 2022 là 1.395 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, chiếm 19% tổng nguồn vốn. Tính đến hết năm 2022, vốn chủ sở hữu của SAM đạt 4.604 tỷ đồng, bao gồm 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bạn đang đọc bài viết "SAM Holdings (SAM) chuyển nhượng 80% vốn công ty con Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)