Viettel Global (VGI) sau kiểm toán lãi trước thuế năm 2022 đạt hơn 3.000 tỷ đồng

02/04/2023 12:01

Viettel Global ghi nhận doanh thu cũng như lợi nhuận trước thuế đều đạt mức kỷ lục.

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã: VGI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Lũy kế năm 2022, doanh thu của Viettel Global đạt gần 23.630 tỷ đồng, tăng 22,8% so với mức 19.200 tỷ đồng của năm 2021.

Doanh thu tăng thêm gần 4.400 tỷ đồng (chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ) trong khi giá vốn chỉ tăng thêm không nhiều đưa lợi nhuận gộp tăng gần 3.835 tỷ lên 10.959 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu đạt 46,4%.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của VGI Kết quả kinh doanh năm 2022 của VGI

Trừ đi chi phí bán hàng và quản lý, Viettel Global ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.014 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với kết quả 880 tỷ đồng của năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.541 tỷ đồng.

Danh mục cơ cấu doanh thu của Viettel Global phần lớn đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ tại 2 thị trường chủ chốt là châu Phi và Đông Nam Á.

Doanh thu từ 2 địa bàn này tăng trưởng mạnh, vượt mức 10.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ châu Phi tăng 27,9% lên 10.808 tỷ đồng, thị trường Đông Nam Á đóng góp 10.542 tỷ đồng (tăng 24%) và thị trường Mỹ La-tinh đạt 2.279 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, đến 31/12/2022, tiền và tương đương tiền của Viettel Global đạt 7.864 tỷ đồng – tăng 1.704 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Viettel Global (VGI) sau kiểm toán lãi trước thuế năm 2022 đạt hơn 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong đó ngoài khoản tiền mặt tại quỹ là 9,5 tỷ đồng, công ty còn gần 7.242 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, 101 tỷ đồng tiền đang chuyển.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả tính đến cuối năm 2022 của VGI là 21.194 tỷ đồng, giảm 3.022 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn, chiếm tới 16.585 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, Viettel Global có tổng tài sản hơn 50.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 29.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 780 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Viettel Global (VGI) sau kiểm toán lãi trước thuế năm 2022 đạt hơn 3.000 tỷ đồng" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)