KBC muốn vay tín chấp 110 tỷ đồng từ công ty con

03/12/2022 12:01

Mục đích khoản vay nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) đã thông qua vay vốn bên liên quan là Công ty TNHH Phát triển Cơ sở Hạ tầng Công nghiệp Tân Tập - công ty do KBC nắm quyền kiểm soát. 

Hiện tại, KBC đang nắm chi phối 100% tại đây, tỷ lệ lợi ích là 86,54%. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Theo đó, KBC sẽ vay 110 tỷ đồng từ Công ty Tân Tập với hình thức tín chấp. Mục đích khoản vay nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khoản vay này có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời gian của khoản vay tín chấp này là 1 năm. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản. Lãi suất cho vay theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Mới đây nhất, vào ngày 24/11, trái chủ của KBC cũng thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu KBCH2123002 của Công ty.

Theo đó, trái chủ đồng ý với việc bổ sung tài sản bảo đảm là 1,1 triệu cp phổ thông của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.

Đồng thời, KBC phải đảm bảo tổng giá trị của tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu KBC và tài sản bảo đảm là tiền mặt/hợp đồng tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi tối thiểu bằng 60% giá trị tài sản bảo đảm tối thiểu (ứng với 160% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành).

Việc bổ sung tài sản bảo đảm như trên không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành, KBC cho biết.

Tính đến cuối tháng 09/2022, KBC có khoản dư nợ trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong năm tới là 2.873 tỷ đồng; trái phiếu dài hạn là 973 tỷ đồng, giảm so với 3.233 tỷ đồng đầu năm.

Báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 3, KBC lãi 1.959 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 35 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KBC ghi nhận doanh thu đạt 1.289 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 2.253 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt đươc, công ty đã hoàn thành 13% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của KBC đã tăng 9% so với đầu năm lên 33.375 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm phần lớn, lần lượt 10.769 tỷ đồng và 11.983 tỷ đồng. Ngoài ra, KBC còn tích lũy được 983 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2022.

Bạn đang đọc bài viết "KBC muốn vay tín chấp 110 tỷ đồng từ công ty con" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)