Khai thác tàu mới hiệu quả, PV Trans (PVT) vượt 41,7% lợi nhuận năm

07/02/2023 12:30

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của PVTrans đạt 9.047 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.161 tỷ đồng, vượt 39% mục tiêu doanh thu và 141,7% mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đã đề ra.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã: PVT) cho thấy, doanh thu thuần trong quý đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Mức tăng này chủ yếu ở doanh thu dịch vụ vận tải do giá cước tăng theo giá nhiên liệu, các tàu khai thác đủ chuyến và do được bổ sung từ các tàu đầu tư trong năm 2022. Qua đó, kéo lợi nhuận gộp của công ty lên 438,3 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của PVT Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của PVT

Trong kỳ, doanh thu tài chính của PVT tăng 37%, lên 88,34 tỷ đồng. Các chi phí trong quý đều ghi nhận tăng như chi phí tài chính tăng 76%, lên 82 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 131%, lên 5,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 62%, lên 147,8 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, PVTrans ghi nhận lãi sau thuế quý IV/2022 đạt 276,4 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng trong quý này là do khai thác các tàu đầu tư mới đạt hiệu quả cao.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của PVTrans đạt 9.047 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.161 tỷ đồng. 

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh như trên, PVTrans đã vượt 39% mục tiêu doanh thu và 141,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của PVTrans đạt hơn hơn 14.247 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng gần 28%.

Tiền và các khoản tương đương tiền đã tăng thêm gần 50%, lên 1.921 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 44%, lên 2.583 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12%, xuống còn 1.290 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của PVTrans tăng 12,6% lên 6.228 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng 15% lên 8.018 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng gần 69%, đạt 1.593 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Khai thác tàu mới hiệu quả, PV Trans (PVT) vượt 41,7% lợi nhuận năm" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)