Lãi ròng Nhựa An Phát Xanh nửa đầu năm tăng 7%, hàng tồn kho tăng mạnh

05/08/2022 16:30

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý II giảm nhẹ xuống 84,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 7% lên 172,7 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II của CTCP Nhựa An Phát Xanh ( HoSE:AAA ), doanh thu thuần tăng 41,3% lên 4.612,2 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn với 47,2% lên 4.269,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 5,8% xuống 343 tỷ đồng.

Với khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá gia tăng trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 24,2% lên 62,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính ở mức 59,2 tỷ đồng, tăng 8,2%. Lãi trong công ty liên kết, liên doanh gấp 2,6 lần cùng kỳ lên 8,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 3% xuống 179 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% lên 60 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm nhẹ xuống 84,6 tỷ đồng.

Lãi ròng Nhựa An Phát Xanh nửa đầu năm tăng 7%, hàng tồn kho tăng mạnh - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng gần 56% lên 8.640 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, nguồn thu từ bán hàng hóa chiếm phần lớn với 5.965 tỷ đồng, tăng gần 86%. Biên lãi gộp giảm từ 10,9% xuống 8,5%. Lợi nhuận sau thuế là 189 tỷ đồng, tăng gần 2%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 7% lên 172,7 tỷ đồng.

Năm nay công ty đặt mục tiêu doanh thu 14.100 tỷ đồng, lãi sau thuế 525 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,3% và 62,6% so với thực hiện năm 2021. Theo đó, sau nửa đầu năm, doanh thu đạt 61,3% còn lợi nhuận hoàn thành 36% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến cuối quý II năm nay, quy mô tổng tài sản doanh nghiệp đạt 10.928,4 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. 52% số đó là tài sản ngắn hạn với 5.639,5 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,2% lên 2.139,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 87,5% lên 1.870,6 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 48,8% xuống 1.018,9 tỷ đồng sau khi đơn vị giảm tiền gửi ngân hàng và khoản tương đương tiền xuống lần lượt là 611 tỷ đồng và 406 tỷ đồng, bằng 53% và 49% đầu năm.

Trong tài sản dài hạn, các khoản đầu tư tài chính gấp 2,4 lần lên 1.388 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh tăng từ 522 tỷ đồng lên 1.174,3 tỷ đồng, còn đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng từ 18 tỷ đồng lên 183,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn là 2.390,7 tỷ đồng, tăng 9,5%. Còn nợ vay dài hạn đi ngang với 1.159,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 755,5 tỷ đồng, quỹ đầu tư 80,5 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 3.264,3 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Lãi ròng Nhựa An Phát Xanh nửa đầu năm tăng 7%, hàng tồn kho tăng mạnh" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)