Licogi 14 (L14) lãi đột biến quý IV/2022, đạt gần 35 tỷ đồng

20/01/2023 13:00

Nhờ chi phí tài chính giảm, lợi nhuận sau thuế L14 đạt gần 35 tỷ đồng, gấp 3 lần so với quý IV/2022.

Công ty cổ phần Licogi 14 (mã CK: L14) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần hơn 44 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm 20% so với quý IV/2021, xuống mức 24 tỷ đồng. Trong kỳ, Licogi 14 ghi nhận chi phí tài chính âm 24,6 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp bán và hoàn nhập trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán từ quý II và quý III/2022 khi thị trường trở nên thuận lợi hơn. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế đạt gần 35 tỷ đồng, gấp 3 lần so với quý IV/2022.

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của L14 Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của L14

Luỹ kế năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 173 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 59% so với năm trước khiến lợi nhuận sau thuế giảm 62%, còn 19 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của L14 ở mức 567 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 167 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Tổng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn ở mức 228 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có 163 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 13% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức 25 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn là 14 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vào cuối quý IV/2022 của doanh nghiệp ở mức 404 tỷ đồng, gồm 44 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Bạn đang đọc bài viết "Licogi 14 (L14) lãi đột biến quý IV/2022, đạt gần 35 tỷ đồng" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)