Lỗ gần 430 tỷ trong 6 tháng đầu niên độ, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3%

21/05/2023 00:01

HSG mới đây ngày 18/5 đã thông qua kế hoạch trả cổ tức niên độ 2021-2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3% bằng cổ phiếu.

HSG trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3%

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) đã thông qua kế hoạch trả cổ tức niên độ 2021-2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3% bằng cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Lỗ gần 430 tỷ trong 6 tháng đầu niên độ, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3% - Ảnh 1

Thời gian chốt danh sách dự kiến trong tháng 6/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 30/9/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Như vậy, nếu phát hành thành công, Công ty sẽ phát hành thêm 17.941.649 cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành hơn 179,4 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu sau phát hành dự kiến đạt 615.996.635 cổ phiếu.

Lỗ gần 430 tỷ trong 6 tháng đầu niên độ

HSG cũng mới công bố kết quả kinh doanh hợp nhất trong quý II niên độ tài chính 2022 – 2023 (từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/3/2023).

HSG ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.981 tỷ đồng, giảm 44,9%, giá vốn hàng bán ghi nhận 6.077 tỷ đồng giảm 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp ghi nhận 903,7 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.430 tỷ; Doanh thu tài chính ghi nhận 73,1 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ; Chi phí tài chính giảm 41,7% xuống còn 74,66 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay chiếm 57 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 42% so với cùng kỳ xuống mức 635,56 tỷ đồng; Lợi nhuận khác ghi nhận 30,9 tỷ đồng tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, HSG ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế là 297,5 tỷ đồng tăng nhẹ 2,23% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 250,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp của HSG suy giảm mạnh nhưng Công ty đã đẩy mạnh cắt giảm các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giúp lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý II Niên độ 2022-2023 Nguồn: Báo cáo tài chính Quý II Niên độ 2022-2023

Lũy kế trong 6 tháng đầu niên độ 2022 – 2023 (từ ngày 1/10/2022-31/3/2023), HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.898 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 429,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 873 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản giảm 0,1% so với đầu năm, về 17.005 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 7.007 tỷ đồng, chiếm 41,2% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 5.474 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.172 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Được biết, trong niên độ 2022-2023, Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên hai phương án.

Nguồn: Hoasengroup Nguồn: Hoasengroup

Phương án 1: Với phương án sản lượng thành phẩm 1,5 triệu tấn, Công ty lên kế hoạch doanh thu 34.000 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận dự kiến 100 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Phương án 2: Với phương án sản lượng thành phẩm là 1,6 triệu tấn, ước tính doanh thu là 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận dự kiến 300 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với việc lỗ trong 6 tháng đầu năm là 429,6 tỷ đồng, thì với 2 phương án đề ra lãi tối thiểu 100 tỷ đồng hay tối đa 300 tỷ đồng, Công ty vẫn cách rất xa kế hoạch đặt ra.

Được biết, theo quy định hiện hành, nếu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên là số âm, cổ phiếu sẽ bị đưa vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Căn cứ vào quy định, nếu như số liệu sau kiểm toán không có nhiều thay đổi so với số liệu lũy kế 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2022-2023, điều này đồng nghĩa nhiều khả năng cổ phiếu HSG sẽ sớm bị cắt margin khi công bố Báo cáo kiểm toán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/5 cổ phiếu HSG đang neo ở mốc 15.550 đ/cổ phiếu.

Bạn đang đọc bài viết "Lỗ gần 430 tỷ trong 6 tháng đầu niên độ, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3%" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)