Lộc Trời lỗ 46 tỷ đồng quý II, tăng vay nợ và khoản phải thu

02/08/2022 12:32

Chi phí đồng loạt tăng cao khiến tập đoàn lỗ 46 tỷ đồng quý II, cùng kỳ năm trước lãi 47 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời ( UPCoM: LTG ) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu tăng 30% lên 3.547 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn 34% nên lợi nhuận gộp còn tăng 6% đạt 372 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 12,83% xuống 10,48%.

Chi phí tài chính gấp đôi lên 116 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 31% lên 239 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 17% lên 88 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí tài chính tăng cao do lỗ chênh lệch tỷ giá lớn trong chi phí bán hàng tăng do chi phí vận chuyển và xuất khẩu tăng.

Biên lợi nhuận gộp giảm cùng chi phí tăng đã khiến công ty nông nghiệp lỗ 46 tỷ đồng quý II, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 47 tỷ đồng. Quý gần nhất doanh nghiệp báo lỗ là quý I/2020 với 38 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 15% lên 5.893 tỷ đồng, lãi ròng giảm 40% xuống 138 tỷ đồng.

Lộc Trời lỗ 46 tỷ đồng quý II, tăng vay nợ và khoản phải thu - Ảnh 1.

Đơn vị: tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu, mảng lương thực ghi nhận tăng 47% lên 3.390 tỷ đồng và đóng góp đến 57% tổng doanh thu. Các mảng như thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng, bao bì đều giảm.

Tuy nhiên, mảng lương thực biên lợi nhuận gộp mỏng hơn 2,4%, chỉ đem về 83 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Mảng thuốc bảo vệ thực vật có biên lợi nhuận gần 37% và hạt giống cây trồng đạt 25,8%.

Lộc Trời lỗ 46 tỷ đồng quý II, tăng vay nợ và khoản phải thu - Ảnh 2.

Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm cuối quý II, gạo Lộc Trời giảm mạnh khoản tiền và tương đương tiền từ 1.799 tỷ đồng xuống 766 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 134 tỷ đồng xuống 35,3 tỷ đồng. Song, khoản phải thu ngắn hạn hơn gấp đôi lên 3.307 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong phải thu ngắn hạn khách hàng từ 887 tỷ đồng lên 2.379 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng từ 2.368 tỷ đồng lên 2.874 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, công ty tăng vay nợ ngắn hạn từ 3.579 tỷ đồng lên 4.600 tỷ đồng, vay nợ dài hạn duy trì ở mức 58 tỷ đồng. Tổng nợ vay tăng thêm hơn 1.030 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,6.

Bạn đang đọc bài viết "Lộc Trời lỗ 46 tỷ đồng quý II, tăng vay nợ và khoản phải thu" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)